ANGIELSKI > POLSKI  POLSKI > ANGIELSKI
Tryb standardowy      (≤ 6 str./dzień) 33,00 zł 38,00 zł
Tryb przyspieszony   (7–9 str./dzień) 42,90 zł 49,40 zł
Tryb ekspresowy       (> 10 str./dzień) 49,50 zł 57,00 zł

Podane ceny są cenami netto za stronę rozliczeniową składającą się z 1600 znaków ze spacjami.

Jako jedno z nielicznych biur tłumaczeń przygotowujemy kosztorys na podstawie liczby znaków w tekście źródłowym, dzięki czemu zleceniodawca, poznawszy dokładną cenę przed realizacją zlecenia może przystąpić do negocjacji. 

Każda zaczęta strona jest liczona jako pełna strona (np. zlecenie składające się z 1900 znaków ze spacjami będzie rozliczane jako 2 strony).

Tryb realizacji zleceń

  • standardowy: tłumaczenie 6 stron w ciągu 24 godzin od dnia złożenia zamówienia 
  • przyspieszony (+30% do ceny standardowej): 7–9 stron na dobę 
  • ekspresowy (+50% do ceny standardowej): do 10 stron na dobę lub realizacja w dniu złożenia zamówienia

Za dzień rozpoczęcia realizacji zlecenia przyjmuje się dzień następujący po jego złożeniu (np. przy zleceniu złożonym w poniedziałek pierwszym dniem realizacji i kalkulacji jej długości będzie wtorek).

W zależności od objętości zlecenia udzielamy rabatów.

Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Usługi dodatkowe:

  • weryfikacja przez native speakera: +50% stawki podstawowej wg trybu realizacji zamówienia
  • uwierzytelnienie: +50% stawki podstawowej wg trybu realizacji zamówienia

Termin płatności: 7 dni po wykonaniu usługi na podstawie faktury VAT.

Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.